UTBILDNINGSTERAPI OCH HANDLEDNING

UTBILDNINGSTERAPI

Vi erbjuder utbildningsterapi till personer som genomgår utbildningar där momentet egenterapi är obligatoriskt. Ex. psykologutbildning, psykoterapeututbildning (steg 1 och 2).

HANDLEDNING

Vi erbjuder handledning individuellt och i grupp till personer med olika yrkesverksamhet. Fokus i en handledning kan ligga såväl på metod och arbetssätt som på reaktioner och upplevelser i det egna arbetet. Överenskommelse / kontrakt görs upp utifrån önskemål och behov.

stenar