STRESSHANTERING

I dagens samhälle utsätts vi för ett ökande informationsflöde och återkommande förändringar. I arbetslivet möter vi höga krav och förväntningar från såväl arbetsgivare som medarbetare. Kraven på flexibilitet och konkurrenskraft ökar.

även i privatlivet kan man känna sig pressad utöver sin förmåga på grund av tidsbrist eller när olika behov eller förväntningar kolliderar med varandra.

I all denna stress som vi kan uppleva är det lätt att glömma de egna behoven. Du behöver återhämtning och avkoppling. Att pressa sig under en begränsad tid kan fungera så länge denna anspänning följs av en period av återhämtning och vila. Om du börjar uppleva det svårt att slappna av, vila och återhämta dig så kanske du behöver hjälp utifrån med att återskapa denna förmåga i dig själv.

Tillsammans med behandlaren gör du upp en plan där vi gemensamt och utifrån olika metoder arbetar för att hjälpa dig att uppnå en bättre balans mellan arbete och vila.

Tillbaka till sidan om psykologisk behandling

buddha