STÖDJANDE SAMTAL

Under tunga eller omvälvande perioder, eller då du av någon anledning känner dig väldigt sårbar i livet, kan du behöva en samtalspartner. Någon som står lite utanför, som kan hjälpa och stötta dig att hålla distansen, så att du inte drunknar i det som pågår.

Uppläggningen av dessa samtal bygger på dina behov, som kan variera över tid. Målet med stödjande samtal är inte i första hand att förstå och förändra, utan att kunna orka med och hantera.

Ibland blir en serie stödsamtal en naturlig fortsättning på en krisbearbetning.

Tillbaka till sidan om psykologisk behandling

 

buddha