KRISSAMTAL

När det plötsligt händer något oförutsett och svårt i livet. Det kan till exempel vara att du blir oväntat sjuk eller att din partner vill separera. Att någon i din omgivning blir allvarligt sjuk, skadad eller till och med avlider.

Det kanske också kan hända att du blivit utsatt för våld eller trauma genom hot, överfall eller olyckshändelse. Inbrott är också en sådan situation när du kan känna dig väldigt rädd och utsatt. På arbetet kan du ibland ställas inför en allvarlig konflikt, en jobbig omorganisation eller till och med varsel om uppsägning.

Alla dessa händelser är exempel på situationer när du kan känna ett starkt behov av professionellt stöd utifrån. Under en serie krissamtal arbetar du och psykologen tillsammans med att försöka förstå, hantera och bearbeta det du upplevt och dina reaktioner i samband med detta.

Vid kraftiga och långvariga krisreaktioner kan EMDR-behandling anvädnas som en kompletterande behandlingsform.

Till EMDR-behandling

Tillbaka till sidan om psykologisk behandling

Tillbaka till sidan om företag och organisationer

 

buddha