OMSTÄLLNINGAR I SAMBAND MED ÅLDRANDE

Att åldras innebär bland annat att acceptera och hantera olika förändringar.

  • Kroppen och utseendet förändras över tid
  • Vi upplever förändringar i kroppsliga funktioner och sexualitet
  • Att gå i pension och lämna arbetslivet innebär en stor omställning
  • Du kan ställas inför förlust i nära relationer t.ex. att bli lämnad ensam när en partner/livskamrat avlider
  • Tankar på hur livet varit hittills och framtiden ska bli

Förändringar och förluster kan ibland bli för tunga, kännas övermäktiga att bära och hantera. Om detta tillstånd pågår under en längre tid och du inte kan komma vidare av egen kraft så kan det leda till stark nedstämdhet, förlust av livsglädje, depression.

I samtalen med behandlaren arbetar vi med att identifiera, förstå och bearbeta det som förhindrar det normala omställningsarbete som är en del i processen att åldras. Vi erbjuder individuella samtal /Samtal i grupp.

Tillbaka till sidan om psykologisk behandling

buddha