KBT-BEHANDLING

KBT är en förkortning av kognitiv beteendeterapi.

En grundtanke i KBT är att feltolkningar av våra tankar, känslor och kroppsliga signaler kan ligga till grund för dysfunktionella, begränsande beteenden och att detta går att förändra eller lära om.

Exempel på olika problem eller tillstånd där vi använder oss av KBT.

  • Olika ångesttillstånd från lättare oro till panikångestattacker
  • Stress- och utmattningsproblematik
  • Livsstilsförändringar

Vi använder KBT-tekniker som komplement, pedagogiskt hjälpmedel och redskap i arbetet med att förstå och förändra tankar beteenden och handlingsmönster som kan upplevas ofunktionella, hindrande och icke önskvärda.

Tillbaka till sidan om psykologisk behandling

buddha