FOKUSERAD KORTTIDSTERAPI

Ibland kan du hamna i situationer som du önskar kunna hantera på ett annat sätt. Det kan handla om ett specifikt problem som regelbundet återkommer. Du märker att du hamnat i ett mönster, ett sätt att reagera som du inte kan förändra av egen kraft.

Du kan då välja att arbeta med det vi kallar fokuserande korttidsterapi. Detta innebär att du och psykologen tillsammans definierar/ avgränsar ditt problemområde. Utifrån detta gör vi upp en planering och överenskommelse om ett begränsat antal terapitimmar.

Tillbaka till sidan om psykologisk behandling

buddha