BEARBETANDE PSYKOTERAPI

Ibland kan du uppleva att du hamnat i en återvändsgränd i livet. Du kommer inte dit du vill och förstår inte riktigt varför. Du kan också uppleva oro, olustkänslor, ångest eller depression. Livet känns inte meningsfullt eller lustfyllt längre. Du kanske har en del funderingar omkring vad det kan bero på, men känner dig ändå ganska hjälplös och frågande.

En bearbetande psykoterapi erbjuder dig ett mer långsiktigt arbete där du tillsammans med psykologen har möjlighet att i din egen takt undersöka, reflektera, försöka förstå vad som händer i ditt inre och hur det påverkar dig.

Denna förståelse kan sedan ligga till grund för att göra förändringar i ditt liv eller för att kunna acceptera situationer / relationer som du inte kan påverka. Ökad insikt och förståelse hjälper dig att se din egen del och ansvar i det som händer, vilket på sikt ger dig en ökad möjlighet att påverka ditt liv mer aktivt.

Tillbaka till sidan om psykologisk behandling

buddha