PSYKOLOGISK BEHANDLING

I samtal med psykologen får du hjälp att undersöka och förstå hur dina problem och symptom kan hänga samman med dina upplevelser och erfarenheter, nu eller tidigare i livet. Genom en ökad medvetenhet och förståelse för dig själv, dina behov och motiv så ökar dina förutsättningar att påverka din livssituation. Denna förståelse kan också stärka din förmåga att göra mer genomtänkta och fria val.

Vi kan erbjuda dig:

Krissamtal
EMDR-behandling
Stödjande samtal
KBT-behandling
Stresshantering
Fokuserande korttidsterapi
Bearbetande psykoterapi
Ungdomsterapi
Föräldrasamtal
Omställningar i samband med åldrandet

buddha