PERSONLIG UTVECKLING

Stöd under livets olika faser.

För att utvecklas som människa och på bästa sätt hantera olika krav som ställs kan du ibland behöva en neutral, utanförstående person att bolla upplevelser, känslor, tankar och idéer med.

Exempel på livsfaser när detta kan aktualiseras:

  • Att bli vuxen
  • Inträde i arbetslivet
  • Att gå in i och lämna relationer
  • Föräldraskap
  • Att bli äldre
  • Att lämna arbetslivet och åldras

Detta kan gälla såväl privat som i arbetslivet. Det kan gälla antingen en avgränsad situation eller en önskan om en mer allmän personlighetsutveckling och mognad.

Vi kan erbjuda dig

  • Coachande samtal/Vägledande samtal/samtal i grupp

klocka