MOTTAGNINGEN

Vi är en grupp på sju personer som arbetar på mottagningen. Samtliga är leg. Psykologer/ leg. Psykoterapeuter med olika kompetensområden och inriktning

Såsom legitimerade vårdgivare lyder vi under Hälso- och Sjukvårdslagen och står även under tillsyn av Socialstyrelsen.

Vi är utbildade och arbetar med den psykodynamiska teorin som grundsyn. När vi bedömer det lämpligt använder vi oss även av andra metoder och behandlingsformer i vårt arbete. Läs mer under fliken ”Psykologisk behandling”. (länk)

Vi har erfarenhet inom bl.a. följande områden:

 • Öppenvårdspsykiatri
 • Traumabehandling
 • Barn-och Ungdomspsykiatri
 • Hjärtrehabilitering
 • Psykosomatik
 • Vårdcentral
 • Äldrevård
 • Mödra- Hälsovård
 • Familjehemsverksamhet
 • Skola
 • Personalvård
 • Rehabilitering
 • Äldrevård

I vår privata verksamhet har vi lång och bred erfarenhet av problemlösande samtal och psykoterapeutiskt arbete.

Vi vänder oss till enskilda vuxna och ungdomar, familjer, företag och andra organisationer/grupper.

21