KONTAKT

Du når oss lättast genom att skriva till vår e-postadress: info@alm-lonn.se

När vi fått din/er förfrågan tar vi kontakt för planering av ett första besök. Under det första mötet påbörjar vi den bedömning som senare ligger till grund för hur det fortsatta arbetet / samarbetet utformas. Här tar vi också ställning till om det finns behov av samarbete med eller hänvisning till andra specialiteter.

kontakt