KONTAKT

Du kan nå oss på telefon 031-13 29 58.

Vår telefontid är tisdag och torsdag mellan 12.30-13.00. Övrig tid går det bra att lämna meddelande på telefonsvararen.

Du kan också skriva till vår e-postadress: info@alm-lonn.se

När vi fått din/er förfrågan tar vi kontakt för planering av ett första besök. Under detta första möte påbörjar vi den bedömning som senare ligger till grund för hur det fortsatta arbetet / samarbetet utformas. Här tar vi också ställning till om det finns behov av samarbete med eller hänvisning till andra specialiteter.

kontakt