PERSONALSTÖD / KORTTIDSCOUNSELING

Korttidscounceling är en problemorienterad metod. När vi upplever ett problem som rör oss själva så är det oftast känslor inblandade, vilket påverkar logiskt tänkande och resonerande. Detta kan försvåra möjligheterna att hitta en bra problemlösning. I en sådan situation är det fruktbart att använda sig av professionell hjälp utifrån. Vägledande samtal bygger på ett begränsat antal träffar utifrån en på förhand uppgjord överenskommelse.

Tillbaka till företag/organisationer

buddha