COACHANDE SAMTAL

I coaching- processen utgår man från nuet och arbetar framåt mot definierade mål. Fokus ligger på den enskildes möjligheter och förmågor snarare än begränsningar och problem. En coachingprocess kan pågå mer eller mindre regelbundet under längre eller kortare tid.

Tillbaka till företag/organisationer

buddha