FÖRETAG OCH ORGANISATIONER

Det är viktigt för företag /organisationer att reflektera över vilka behov som kan finnas för personalens välbefinnande. Det mest praktiska är att inventera behoven innan situationen blir akut. Ta gärna kontakt med oss för ytterligare information. I samband med detta kan vi diskutera vilka typer av tjänster som just ert företag har behov av.

Vi erbjuder:

  • Krisberedskap – för personal, enskilt och/eller i grupp.
  • Personalstöd/korttidscounseling – ett begränsat antal samtal för anställda på olika nivåer inom företaget. Det kan röra sig om arbetsrelaterade problem eller privata. Avsikten med personalstöd är att stötta den enskilde i en svår situation vilken annars riskerar påverka arbetsförmågan negativt.
  • Rehabiliteringsstöd – riktar sig till anställd som varit sjukskriven under en längre tid och som är i behov av hjälp och stöd tillbaka till en fungerande arbetssituation.
  • Chefsstöd/coaching – här ligger fokus på frågeställningar kring yrkesroll och ledarskap. I detta arbete finns också utrymme för mer personliga tankar och reflektioner.

foretag